Privacybeleid

GCE heeft volledig onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten op het door GCE geproduceerde hoogspanningsbatterijbeheersysteem en geen enkele koper mag proberen de producten van GCE te kopiëren of te kraken.